Zásady zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci, 

dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o zásadách zpracování osobních údajů, které zohledňují nedávné změny právních předpisů Evropské unie na ochranu osobních údajů (GDPR) a objasňují způsob, jakým shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme Vaše údaje.

Aktualizovaná Práva subjektu osobních údajů, platí od 25. května 2018.

V souvislosti s návštěvou internetových stránek Kili, včetně nákupu v e-shopu, za účelem kontaktu se stávajícími i potenciálními zákazníky a jejich zástupců či kontaktních osob a v souvislosti s náborem zaměstnanců prostřednictvím internetových stránek může ze strany společnosti Kili, s.r.o. dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

Kategorie a účely zpracování osobních údajů 

 1. Údaje získané v souvislosti s realizovaným či zamýšleným nákupem zboží v e-shopu Kili.

Účelem zpracování je 

 

  • plnění povinností společnosti Kili, které jí plynou ze smlouvy se zákazníkem,
  • oprávněný zájem společnosti Kili na určení, výkon nebo obhajobu svých práv a právních nároků, 
  • oprávněný zájem společnosti Kili informovat své stávající zákazníky o nabídkách souvisejících se zbožím, které si tito zákazníci od společnosti Kili dříve zakoupili. 

 

2. Údaje získané z cookies a z jiných akcí, které uchazeč na internetových stránkách Kili učiní v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči.

Zpracování těchto údajů umožní společnosti Kili zlepšovat služby, zaměřit se na to, co návštěvníky stránek, včetně osob nakupujících v e-shopu Kili a uchazečů o zaměstnávání v Kili, opravdu zajímá, a případně je informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné.

3. Údaje zpracované pro obchodní účely. 

Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost Kili zpracovávat osobní údaje zákazníka pro vytvoření vhodné nabídky produktů společnosti Kili a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány základní osobní, identifikační a kontaktní údaje a údaje o uzavřené smlouvě, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností Kili.

Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Kili pro jiné účely a na základě jiných právních titulů v souladu s touto informací o zpracování osobních údajů.

4. Údaje subjektů, které se ucházejí o pracovní pozici.

Osobní údaje zpracovává společnost Kili také v náborovém procesu, tzn., že dochází ke zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání. 

Tyto informace jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Osobní údaje používá společnost Kili v rámci výběrového řízení vždy pouze k tomuto účelu a o tomto účelu vždy subjekt údajů transparentně informuje.


Doby zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Konkrétní lhůty uchování osobních údajů pro některé účely jsou zakotveny přímo u těchto účelů uchování.