Certifikace PEFC a FSC®COC

Kili, s.r.o. podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích a je držitelem dvou nejrozšířenějších certifikátů PEFC a FSC®COC.

 

CO JE PEFC?

PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém certifikace lesů. Standardy hospodaření v lesích podle systému PEFC se snaží změnit způsob, jakým jsou lesy spravovány na lokální i globální úrovni. Jedním z hlavních cílů certifikace lesů systémem PEFC je zachování lesů a jejich rozšiřování, abychom my i generace budoucí, mohli využívat environmentálních, sociálních a ekonomických přínosů, které lesy nabízejí se zachováním zodpovědného přístupu k lesním ekosystémům a respektu k přírodě.

CO JE FSC®COC ?

Certifikační systém FSC®COC vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní myšlenkou organizace FSC®COC je podporovat environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy.

Výrobky, které lze dodat s certifikací FSC®COC, najdete na stránkách FSC® po zadání čísla naší licence FSC-C158655.

PEFCcertificate Kili s.r.o 007886 2020 v1.1 mensiPEFCcertificate Kili s.r.o 007886 2020 v1.1 mensi 2

fsc 2fsc 3