Zámky a magnetické sklapky

Zámky slouží k uzamykání uzávěrů (dvířek, rolet) korpusu a tím zabraňují nežádoucímu vniknutí nepovolaných osob.

Dělení zámků je dáno oblastí jejich použití:

 

  • jednocestné
  • dvoucestné
  • třícestné
  • centrální zámky
  • posuvné
  • roletové nebo pro skleněné dveře 
  •  

Jednocestné

Nejběžnějšími jsou jednocestné (zásuvkové, levé nebo pravé) zámky. Při zamčení dochází k vysunutí jazýčku a následné fixaci vůči korpusu prostřednictvím protiplechů nebo úhelníkových zarážek. Tento typ zámku se používá na zamykání menších dvířek nebo samostatných zásuvek.

Dvoucestné

Pro nábytkové dveře u šatních skříní lze využít k jejich uzamčení dvoucestné (rozvorové) zámky. Při zamčení dochází k zasunutí rozvorových tyčí do otvorů v půdě a dnu korpusu nebo k jejich fixaci vůči úhelníkovým zarážkám.

Třícestné

Ke stejnému účelu se využívají také zámky třícestné, které spojují funkčnost obou předchozích typů. Při zamčení dochází v vysunutí jazýčku zámku a souběžné k pootočení tyčí zámku, které se prostřednictvím záchytky, (háčku) zachytí kolem trnu připevněného do dna a půdy korpusu.

Centrální zámky

K uzamykání zásuvkových kontejnerů se používají centrální zámky. Ty umožňují jedním zámkem uzamknout více zásuvek současně. Při zamčení zámku dochází ke zdvižení táhla, na kterém jsou připevněny trny odpovídající počtu uzamykaných zásuvek. Zdvižený trn se vsune do protikusu (blokace), který je pevně spojen se zásuvkou.

Posuvné

K uzamykání posuvných dveří šatních skříní se používá zámek s vysunovacím trnem. Zámek se montuje do předního křídla skříně. Při zamčení zámku se vysune dozadu trn, který zabrání vzájemnému posunutí dveřních křídel.       

Roletové nebo pro skleněné dveře

Mezi ostatní typy zámku lze zařadit zámky s otočným jazýčkem, roletové nebo zámky pro skleněné dveře.

 

FC 0110 1001 FC 0120 1001 FC 0190 3001 FC 0130 2001

 

Podle možnosti uzamykání resp. odemykání zámku, lze zámky dělit na:

 

  • zámky s pevnou cylindrickou vložkou
  • zámky s výměnnou cylindrickou vložkou
  • elektronické zámky

 

Zámky s pevnou cylindrickou vložkou

Jedná se o nejlevnější typ zámků. Zámek je možno otevřít pouze jednou klíčovou variantou (cca. 200 různých kombinací). Při požadavku na použití stejného typu klíče pro více zámků, lze vybrat identickou klíčovou variantu díky číselnému označení zámku. 

Zámky s výměnnou cylindrickou vložkou

Tyto zámky se dodávají "s" nebo "bez" cylindrické vložky. Tu je možné dodat samostatně, což umožňuje uživatelskou volbu klíčové kombinace různých typů zámků (např. zásuvkový, rozvorový a třícestný). Navíc je možné k různým klíčovým variantám dodat generální klíč, který je nadřazen všem klíčovým kombinacím určité skupiny zámků. V praxi lze tento typ zamykání uplatnit např. v kancelářích, kdy každý z uživatelů může mít svůj jedinečný klíč k dveřím šatní skříně, zásuvkovému kontejneru, roletce apod., ale bude existovat správce, který bude schopen jedním klíčem odemknout zámky všech uživatelů.   

Elektronické zámky

Samostatnou skupinu tvoří elektronické zámky. Jedná se o zámky se specifickým využitím pro určitou oblast. Do této skupiny patří zámky čipové – zámek uzamykatelný naprogramovaným čipovým přívěskem nebo kartou, jejich nastavení lze definovat programovací kartou nebo softwarově. Další variantou jsou zámky kódové, zámek se uzamkne, resp. odemkne zadáním správné číselné kombinace. Pro veřejné prostory se volí zámky mincovní, u kterých je možnost uzamknutí podmíněna vložením mince určité nominální hodnoty. Mince je „vrácena“ po odemknutí zámku. Některé zámky je možné dodatečně osadit sběrnou nádobou – po odemknutí mince vypadne do zásobníku, který je vybírán oprávněnou osobou (protihodnota za použití skříňky). 

 

hettich siso