Spojovací kování, krytky, hmoždinky

V této sekci nábytkového kování naleznete vše, co lze použít ke:
1) konstrukčnímu spojení korpusů skříněk
2) vzájemnému spojení korpusů do nábytkových sestav 
3) zavěšení nábytku na zeď.

Ad. 1) Konstrukční spojovací kování se dělí na rozebíratelné a nerozebíratelné
  1. Rozebíratelné spojovací kování umožňuje uživatelskou montáž nábytku větších rozměrů, který by nebylo možné s ohledem na jeho rozměry nebo hmotnost dodat ve smontovaném stavu (např. šatní skříně, postele). Nesmontovaný nábytek je také znatelně levnější a lépe skladovatelný.   S masivním rozvojem a použitím materiálů na bázi třískových desek začali vznikat různé typy spojovacího kování, které umožňují několikrát sestavit a rozebrat nábytek z těchto materiálů vyrobeného. Opakovaná demontáž nábytku z dřevotřískových materiálů snižuje pevnost konstrukčního spoje. Mezi nejběžnější typy spojovacího rozebíratelného kování patří:
    • Excentry - Kování tvořeno ze dvou částí. Šroub  (svorník) se speciální hlavou je při pootočení excentru přitažen a fixován.
    • KonfirmátyJedná se o druh šroubového spojení. Konfirmáty jsou svou konstrukcí (výška a stoupání závitu) předurčeny pro použití v třískových deskách.
    • Spojovací úhelníky - Slouží ke spojení dvou na sebe kolmých dílců přišroubováním vruty. Běžně se používají u vestavěných skříní a nábytku, který je obtížně přístupný a přemístitelný. Podle druhu materiálu z kterého jsou vyrobeny mohou být plastové nebo kovové.
  2. Nerozebíratelné spojovací kováníMezi nerozebíratelné kování se řadí dřevěné spojovací prvky (kolíky , lamelky ), které se v konstrukčním spoji fixují lepidlem (disperzním nebo polyuretanovým).

Ad. 2) Korpusy skříněk se mezi sebou vzájemně spojují do celků, které se nazývají nábytkové sestavy. K tomuto účelu se nejčastěji využívají spojovací šrouby  o různých délkách (volí se podle tloušťky spojovaného materiálu) a průměrech.


Ad. 3) K vytvoření pevného spojení mezi stavebními materiály a závěsným kováním je možné zvolit jednu z nabízených variant hmoždinek. Funkční spoj je vytvořen zašroubováním vrutu (šroubu) příslušného rozměru do hmoždinky. Tím dojde k jejímu roztažení a zpevnění v předvrtaném otvoru.

 

hafele hettich