Ostatní plošný materiál

Laťovky:

Laťovky jsou překližované desky, skládající se z laťovkového středu, který je z obou stran odýhován jednou nebo dvěma konstrukčními (loupanými) dýhami. Jsou vyráběny z listnaté kulatiny a jehličnatého řeziva. Podle konstrukce se laťovky dělí na třívrstvé, pětivrstvé a pětivrstvé zdvojené. U pětivrstvých zdvojených je směr vláken dýh souhlasný, u pětivrstvých je navzájem kolmý. 

Kvalita lepení musí splnit požadavky lepicí třídy 1 podle ČSN EN 314-2 (49 2419). Třída ohrožení 1 podle ČSN EN 335-3 – vnitřní (suché) prostředí. Vyrábějí se v jedné kvalitě, která je charakterizována vadami dřeva. Dodávají se oboustranně broušené a nebroušené. 

DVD desky (dřevovláknité desky)

Dřevovláknité desky se vyrábějí v různé škále tvrdostí a tloušťek a s rozdílnými úpravami povrchu. Výroba těchto desek částečně využívá poznatků získaných při výrobě celulózy a papíru. Jako vstupní materiál pro výrobu DVD desek se používá dřevní štěpky, která je  po hydrotermické úpravě následně rozvlákněna na drobné vláknité částice – vlákna. Vlákna jsou dále vrstvena a lisována rozdílným tlakem, buď za použití lepidla, nebo bez jeho přídavku. Při výrobě DVD desek tak vznikají desky s jemnou strukturou, které mohou být podle stupně slisování vláknitých částic (hustoty) buď měkké, polotvrdé, nebo tvrdé. Celá technologie výroby tak ovlivňuje hustotu desek, která pak zásadně ovlivňuje fyzikální a mechanické vlastnosti jednotlivých druhů DVD desek.

Dle hustoty dělíme DVD desky na:

 • 150–550 kg/m³ - ULDF – ultra lehké vláknité desky
 • 550–650 kg/m³ - LDF – lehké vláknité desky
 • 650–800 kg/m³ - MDF – polotvrdé (středně zhuštěné) vláknité desky (kapitola MDF desky)
 • 800 kg a více/m³ - HDF – vysoce zhuštěné vláknité desky

Známé typy DVD desek:

 • Hobra - kvalitní, ekologicky čistý výrobek, bez chemických přísad, vyrobený z lignocelulózových vláken. Použití: stavebnictví - vhodné jako podkladový materiál pod plovoucí podlahy, izolace konstrukcí atd..
 • Sololak - velkoplošný materiál, který se vyráběný splstěním speciální hmoty mokrou cestou. Deska je z jedné strany lakovaná. Použití: pro výrobu nábytkových zad, 
 • Sololit - DVD  vyráběná mokrou cesto, z jedné strany hladká. Použití výroba nábytkových zad.
 • Akulit - tvrdá dřevovláknitá deska s otvory o průměru 3-5 mm ve čtvercové síti.

Oblasti použití dřevovláknitých desek:

 • výroba nábytku
 • stavebnictví
 • výroba obalového materiálu
 • po další úpravě povrchu lakování, stříkaní, fóliování, dýhování atd. pak v truhlářství a nábytkářství atd.

Biodesky

  Biodeska je 3-vrstvá lepená masivní deska, která je vyráběná z masivních listnatých a jehličnatých dřevin, kdy lepením vrstev dřevěných lamel (středová vrstva s pootočením o 90°) vzájemně na sebe a vzniká finální produkt -biodeska, jenž se vyznačuje tvarovou stálostí a odolností proti průhybu a odolnost proti kroucení.

  Použití biodesek:

 • výroba kuchyňských dvířek
 • výroba nábytku
 •  

  Standardní formáty:

  Plošný materiál vyráběný v požadovaných tloušťkách a požadované kvalitě

  Délky: 720, 800, 900, 1050, 1200, 1300, 1600, 1900, 2050, 2400, 2500mm

  Šířka: 1250mm

  Tloušťka: 20, 26, 30, 40mm (popř. dle přání zákazníka)

  Kvalita: Standardně A/B (možno dodat A/A, A/C, B/C, C/C apod.)

  Dřeviny: olše, buk, buk jádrový, dub, dub rustikál, jasan, jasan jádrový, smrk, borovice.

  Tloušťka krycí vrstvy: 5 mm