Projekt ESF

Začátkem roku 2010 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podpořena žádost naší firmy o financování projektu s názvem Rozvoj zaměstnanců firmy Kili, s.r.o. - posílení jejich profesních dovedností a adaptability. Projekt byl oficiálně zahájen v březnu 2010 a od května 2010 probíhalo vzdělávání našich zaměstnanců v rámci zmiňovaného projektu prezenční a posléze i e-learningovou formou. Projekt  trval do 14.3.2012.

Náš projekt umožnil i v současné době ekonomického útlumu pokračovat v dalším rozvoji našich zaměstnanců na všech úrovních. Pro další osobnostní růst a další rozvoj jejich kompetencí bylo klíčové udržet zavedený systému komplexního rozvoje lidských zdrojů, a pokud možno jej rozšířit na další cílové skupiny v rámci celé společnosti. 

Cílem projektu bylo zavedení komplexního systematického profesního a osobního rozvoje zaměstnanců naší firmy, zajištění rozvoje jejich kvalifikační úrovně v oblastech manažerských dovedností, obchodnických, nákupních dovedností, jazykové a IT vybavenosti. Dále zjištění stavu motivovanosti zaměstnanců a využití těchto zjištění k nastavení systematického vzdělávání, vyhledávání nových talentů, budování kariérního řádu, vyhledávání personálních rezerv, zlepšení komunikace na všech úrovních (horizontální a vertikální), k prohloubení loajality, k vybudování motivačního sytému, prohloubení zájmu zaměstnanců o vzdělávání. 

V rámci projektu bylo zavedeno 8 inovovaných produktů ( metodika, evaluace, motivační audit, vzdělávání v manažerských i obchodních dovednostech, vzdělávání nákupčích, jazykové a IT vzdělávání).

Pro naši společnost je největším přínosem tohoto projektu nejen možnost pokračovat v již nastartovaném kontinuálním rozvoji dovedností a klíčových kompetencí našich zaměstnanců, ale zejména ve schopnosti identifikovat interní nositele klíčových znalostí a dovedností. 

Pomocí výstupů z realizovaného projektu jsme dosáhli  vzniku komplexní metodiky interního vzdělávání a souvisejícího nastavení interních procesů a pokročili jsme k  zavedení metody řízeného zavádění nových znalostí a dovedností do každodenní praxe.

Realizátor projektu


Kili, s.r.o.
IČ: 47913737
Hybešova 51
66451 Šlapanice
www.kili.cz

 

Kontaktní osoba – manažer projektu
Mgr. Kateřina Orlitová
katerina.orlitova@kili.cz

 

esf_eu_small