DTD JSD P5 se lisuje z rozměrově tříděných třísek bez použití recyklátů, rozvrstvených v jedné vrstvě a slepených pomocí vlhkuvzdorného lepidla. Velikost třísek a způsob jejich rozvrstvení v objemu desky poskytuje DTD JSD P5 zásadní výhodu, na rozdíl od OSB desek běžně používaných ve stavebnictví. Deska DTD JSD P5 je broušená.

 

  • Třísky bez směrové orientace = stejné mechanické vlastnosti desky ve všech směrech (u tohoto typu desky se nerozlišuje hlavní a vedlejší osa desky tak jako u OSB); to pro vás znamená lepší výtěžnost.
  • Excelentní homogenita desky DTD JSD P5  bez řídkých míst, jako je OSB desek.
  • Rovnoměrné rozvrstvení třísek = schopnost snášet vysoké bodové zatížení na povrchu.
  • Deska DTD JSD P5 bobtná výrazně méně než OSB desky.

Hlavní použití desek DTD JSD P5 :

  • Stavba – výroba nosných konstrukčních prvků
  • Stavba – univerzální použití (přístřešky, dočasné bednění a oplocení, záklopy)
  • Na podlahy - vlhkuvzdorná deska, kterou nemusíte před pokládkou podlahové krytinyplošně tmelit nebo stěrkovat
  • Výroba obalů – vhodné na transportní obaly pro vaše výrobky

 


Specifikace:

DTD JSD zelené barvy, jsou vyráběny dle normy ČSN EN 312, typ P5 - nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí.

Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13986 : D - s2, d0

Množství volného formaldehydu odpovídá emisní třídě E1.

K výrobě zásadně používáme dřevní surovinu s certifikací PEFC(C-o-C), zaručující trvale udržitelné hospodaření v lesích.

Standardní rozměry:

Ostrohranné desky: 2840x1830mm, tloušťka: 8, 12, 18 a 22mm

Deska pero drážka: 1800x900mm, tloušťka: 18 a 22mm