Stavebně konstrukční desky

OSB desky

OSB desky se vyrábí technologií orientovaných třísek ve třech vrstvách s různou orientací, kdy vrchní vrstva třísek je orientována podélně a středová vrstva je orientována příčně. Tvar, rozměry třísek a jejich směrová orientace tak využívají přirozené vlastnosti dřeva, které se rozkládají do plochy desky a dosahuje se tak u tohoto materiálu nejlepších mechanicko-fyzikálních parametrů desek.
Tvar a výběr vhodného vstupního dřevního materiálu později významně určuje vlastnosti třísek, které jsou ze dřeva vyráběny štěpkováním. Tenké a velkoplošné třísky se před nanesením šetrně vysuší, je na ně nanesena vrstva syntetických pryskyřic (pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje žádný formaldehyd) a také stanovený podíl parafinové emulze. Takto upravené a orientované třísky jsou pak lisovány v nepřetržitém procesu kontinuálního lisování při spolupůsobení vysokých tlaků a teplot.
OSB deska jako materiál je určena jako nosná pro použití ve vlhkém prostředí (třída vlhkosti 1 a 2), nebo pro speciální povrchové úpravy. OSB desky jsou dodávány jako OSB/3 rovná hrana nebroušené, OSB/3 4x PD nebroušené nebo OSB/3 4xPD broušené.

 

Vlastnosti OSB desek:

 • tvarová stálost
 • vysoká mechanická odolnost a velmi dobré mechanicko-fyzikální parametry desek
Použití OSB desek:
 • stavebnictví - výroba nosných konstrukcí dřevostaveb (konstrukční materiál stěn, střech)
 • nábytkářský průmysl
 • výroba obalů a transportních beden
 • výroba kontejnerů a obytných buněk
Rozměry OSB desek: 
OSB 3 SUPERFINISH ECO (pero+drážka): 2 500 x 1 250, 2500×625 mm
Tloušťka (mm): 15, 18, 22 a 25 mm
OSB 3 SUPERFINISH ECO (rovná hrana): 2500×1250, 3 000 x 1 250, 5 000 x 1 250, 5 000 x 2 500 mm

Tloušťka (mm): 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 25, a 30 mm 

 

kronospan

 

JSD P5

Jednovrstvá stavební deska DTD JSD P5 patří mezi dřevotřískové desky. Je určena pro použití ve vlhkém prostředí. Deska je odlišena jemným odstínem zelené barvy. JSD deska vyhovuje ustanovení harmonizované normy DIN EN 13986 – dřevěné materiály pro použití ve stavebnictví (vlastnosti, hodnocení shody a označování) typ P5 a odpovídá svými vlastnostmi normě EN 312, typ P5 pro nosné desky do vlhkého prostředí.

DTD JSD P5 se lisuje z rozměrově tříděných dřevěných třísek bez přídavku recyklátů, vstupním materiálem jsou tedy dřevní třísky, které jsou rozvrstveny v jedné vrstvě a slepeny pomocí vlhku vzdorného lepidla. Tato výrobní technologie s kvalitním vstupním materiálem v podobě dřevních třísek dává JSD deskám kompaktní a stejnoměrné vlastnosti v ploše a průřezu desky.

Tloušťka desky je po výrobě kalibrována broušením.

Použití desek DTD JSD P5:

 

 • stavebnictví - výroba nosných konstrukčních prvků
 • stavebnictví oplocení, záklopy, podhledy
 • výroba konstrukcí čalouněného nábytku
 • konstrukce podlah

 

Rozměry DTD JSD P5:

JSD P5 desky s rovnou hranou - rozměry: 2840x1830 mm, 

Tloušťka: 8, 10, 12, 15, 18 a 22 mm

Deska - pero + drážka- rozměry: 1800x900 mm, 

Tloušťka: 15, 18 a 22 mm

 

DDL

 

MFP desky

MFP desky, jsou v překladu multifunkční panel vyrobené na bázi technologie dřevotřískových desek a jsou určeny k nosným účelům tj. jako nosné díly do vlhkého prostředí ve stavebnictví (vlastnosti, hodnocení shody a označování) typ P5. Deska má třísky standardní velikosti a tloušťky, které jsou ve vrchní a střední vrstvě neuspořádaně rozptýlené. Díky této vrstvené struktuře vzniká deska se stabilními mechanickými vlastnostmi (žádné rozdíly v pevnosti napříč nebo podél), deska odpovídá svými vlastnostmi normě ČSN EN 312 – Třískové desky – Požadavky.

Použití MFP desek: 

 

 • stavebnictví

 

Rozměry MFP desek: 

MFP desky-rovná hrana:  2 500 x 1 250 mm

Tloušťka: 10, 12, 15, 18, 22 a 25 mm

MFP desky (P+D): 2500×615 mm

Tloušťka: 12, 15, 18, 22 a 25 mm 

QSB desky

QSB deska (Quality Strand Board) je kvalitní jednovrstvá třísková deska, vyráběná ze speciálně tříděných třísek, pro výrobu QSB desek se používá vlhkuvzdorného MUF (melamin-močovino-formaldehydového) lepidla. QSB desky odpovídají požadavkům normy EN 312, typ P5 pro nosné desky do vlhkého prostředí.

Použití MFP desek: 

 

 • stavebnictví
 • výroba konstrukcí čalouněného nábytku
 • konstrukce podlah

 

Rozměry QSB desek:

Formát P+D: 2500×625 mm

Tloušťka : 12, 15, 18, 22 a 25 mm 

Formát - rovná hrana: 2514×1250 mm

Tloušťka: 12, 15, 18, 22 a 25 mm 

 

kronospan