Překližované desky

Překližované desky (překližky) jsou velkoplošné materiály na bázi dřeva, které jsou vytvářeny lisováním tří a více vrstev loupaných dýh spojených močovino-formaldehydovým lepidlem, fenol-formaldehydovým lepidlem (vodovzdorná překližka) nebo pojené disperzním PVAC lepidlem (překližky bez formaldehydu). 

Překližované desky jsou zdravotně nezávadné materiály, vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E 1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. 

Kvalita lepení překližek: třída lepení 1 – (IF 20) – dle ČSN EN 314-2, jenž jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636.

 

Druhy překližek:

  • Překližovaná deska truhlářská 
  • Překližovaná deska vodovzdorná 
  • Překližovaná deska vodovzdorná s povrchovou úpravou 
  • Překližky se sníženou hořlavostí
  • Překližované desky protihlukové a anti-vibrační 
  • Překližka foliovaná -  protiskluz buk
  • Překližka Multiplex a Multifine
Překližovaných desek  je mnoho druhů, a proto je zde uveden základní přehled,  který má firma Kili v nabídce.

Překližované desky truhlářské

Použití truhlářských překližek je široké v nábytkářské a truhlářské výrobě, při výrobě obalů, hraček a hudebních nástrojů.
Provedení: celobuková, kombi – vrchní dýha buková, ostatní vrstvy tvořeny kombinací dřevin topol, smrk, buk, 
Jakost:  A/B, B/B, B/CP

Překližovaná deska vodovzdorná pro všeobecné použití

jsou překližky lepené fenol-formaldehydovým lepidlem, nebroušen, požívané pro výrobu dřevěných obalů a podlah a ve stavebně-truhlářské výrobě.

Provedení:  - vrchní dýha: buk, bříza, topol, smrk, ostatní vrstvy jsou tvořeny kombinací dřevin topol, bříza, smrk, buk
Jakost: B/C, C/D


Překližovaná deska vodovzdorná s povrchovou úpravou

je z obou stran speciálně chráněna proti působení vody fenolickou fólií a hrany jsou opatřeny ochranným vodovzdorným nátěrem. 

Tento nátěr pouze snižuje pronikání vlhkosti do desky, nezabraňuje mu úplně. Používá se především ve stavebnictví na bednící dílce. Tento materiál lze dále využít na podlahy aut, plakátovací plochy a zemědělské stavby.

Provedení: 
konstrukce A – vrchní dýha: buk, vnitřní dýhy: podélné – buk, příčné – buk, konstrukce B – vrchní dýha: bříza nebo buk, vnitřní dýhy: podélné – topol, smrk příčné – bříza, buk
Jakost: jakost I.
Povrch: oboustranně hladká, jednostranně protiskluz

Překližované desky se sníženou hořlavostí

jednotlivé vrstvy jsou impregnovány speciálními roztoky. Roztoky zde plní funkci retardéru hoření, což zvyšuje odolnost proti hoření (dle EN 13501-1 je B -s1, d0), ve srovnání s běžnými překližkami.

Použití: v prostorách, které je nutno chránit před ohněm a kouřem, např. vnitřní vybavení veřejných budov (letiště, nádraží, sportovní haly, divadla, hotely), nebo interiéry dopravních prostředků.

Překližované desky jsou zdravotně nezávadné, vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E 1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky.
Třída lepení 2 – (A 100) – dle ČSN EN 314-2. Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Provedení: pouze v provedení celobukovém

Jakost: BB/BB, BB/CP, BB/C
Povrch: broušen zrnem 60 (možné zabarvení v důsledku obsahu retardantu).

Překližované desky protiskluzové a antivibrační překližky

je tvořena speciální vrstvou technické pryže o tloušťce cca 3 mm, která absorbuje hluk a vibrace. 

Použití: při výrobě dopravních prostředků pro přepravu osob - podlahy dopravních prostředků apod.

Překližované desky Multiplex

Jejich dobré mechanicko-fyzikální vlastnosti určují tloušťky vnitřních dýh použitých k výrobě. Jde o dýhy s tloušťkou 2,2 mm a 2,6 mm. Tato celková konstrukce dýhovaných desek, pak ovlivňuje i finálních vlastnosti blížící se masivnímu buku tj. určuje i jejich použití, které je ve strojírenství, stavebnictví, automobilovém průmyslu atd.

Jakost: B, BB, CP, C, D

Formáty vyráběných překližovaných desek:

Formáty (mm): 1 250 x 2 200, 1 250 x 2 500, 1 500 x 2 500, 2 200 x 1 220, 2 500 x 1 250

Tloušťka (mm): 4,5, 6, 8, 10, 15, 12, 18, 20, 25, 30, 35, 50

 

dyas